Wszystkie wymienione powyżej ośrodki pomocy społecznej znajdują się w województwie podkarpackim.